Tall parcial al túnel de Bracons entre el 13 de setembre i l’1 d’octubre

El Centre de Control Viari de la Generalitat ens informa d’una restricció al túnel de Bracons que es produirà des del dia 13 de setembre a les 00.10 hores i fins el dia 1 d’octubre a les 15.00. La intervenció a arquetes i col·lectors del túnel de Bracons implica un tall ininterromput, els caps de setmana inclosos. En tot moment hi haurà un carril per cada sentit de la circulació.

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas difon aquestes informacions a tall merament de difusió entre la ciutadania afectada, però no té ni la titularitat de la via ni pren cap decisió sobre l’operativa d’aquesta via.