Subvencions a entitats i associacions 2019

 

monedes

Fins el proper 30 d’octubre, aquelles entitats de la Vall d’en Bas que ho desitgin podran presentar sol·licitud per a la subvenció d’aquest any 2019.
El formulari de sol·licitud junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen s’haurà  de presentar de forma telemàtica a través d’una instància genèrica adjuntant la documentació corresponent. Fora d’aquest termini no es podran acceptar sol·licituds atès que el registre d’entrada és telemàtic. 

Us facilitem el link per a la presentació:

https://www.seu-e.cat/web/lavalldenbas/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

Tot seguit, us adjuntem la documentació corresponent que caldrà enviar:

La Sol·licitud

Annex 1 (Per les entitats esportives)

Annex 2 (Per la resta d’entitats)

Annex 3 (Pressupost global)

Aquí hi trobareu les bases perquè les pugueu consultar en cas de dubte. Per qualsevol aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.

Us recordem que les entitats beneficiàries hauran de fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas en qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats culturals objecte d’aquesta línia de subvencions, i així s’haurà d’acreditat amb la presentació del compte justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles activitats.