Subvenció de la Diputació de Girona per gestió forestal i prevenció d’incendis

Us informen de la concessió d’una nova subvenció per part de la Diputació de Girona.

diputació de girona

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 6.000€ a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per a la realització d’actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis. Les actuacions que s’han portat a terme són la tallada sanitària i estassada a l’àrea recreativa dels pins a Sant Privat d’en Bas i la gestió tècnica de forests de titularitat municipal.