Reparació de diversos trams a les carreteres subvencionat per la Diputació de Girona

Aquesta tardor s’estan duent a terme diverses reparacions en carreteres de titularitat municipal subvencionades per la Diputació de Girona. S’ha arranjat un tram de la Carretera dels  Gorrancs que s’havia esllavissat degut a l’erosió de l’aigua del torrent. Per això s’ha construït una escullera i s’ha reposat el paviment. També s’ha arreglat un tram de la Carretera de Falgars. S’han reposat els fonjalls, s’han netejat i pavimentat cunetes i s’ha estressat l’entorn de la carretera. Un altre reparació està al Pont de l’Aubert, a la Carretera de la Parcel·lària. Aquí s’havia descalçat una part del pont que s’està reparant amb grans pedres. Finalment, a la carretera de Pocafarina: s’està reparant un talús que s’havia esllavissat a causa de l’erosió de les aigües del riu Gurn.