Primera jornada sobre el Maquis i la Resistència antifranquista

Dins els actes de commemoració de l’any Cisquet se celebra la primera jornada d’estudi sobre els maquis i la resistència antifranquista. Es farà aquest dissabte a Can Trona.

cartell_jornadesmaquis_1bo.def

A la primera taula, per tal de delimitar la Història del Maquis i de la resistència armada antifranquista, intervenen Raül González Devís, doctor en Història (autor dels llibres “Maquis i masovers. Entre la resistència, la supervivència i el terror”, considerat un referent per l’estudi del maquis i “Tragèdies silenciades. Repressió franquista i maquis a les comarques del nord del País Valencià”); el catedràtic Josep Sánchez Cervelló (coordinador del llibre d’”El maquis. El puño que golpeó al franquismo”); Enric Cama, moderador, professor i membre de l’Associació Catalana d’exPresos Polítics.

A la segona taula, sobre el Poder, la violència i la resistència, es compta amb la presència de David Alegre, doctor en Història (i coeditor de la Revista Universitària de Història Militar (RUHM)), de l’investigador de les terres de ponent Lluís Colomés, i de Francesc Vilanova, doctor en Història, director de l’Arxiu de la Fundació Carles Pi-Sunyer i membre del Centre d’Estudis sobre Dictadures ii Democràcies de la UAB.
I una tercera taula sobre Els Maquis a la ficció: cinema i guia bibliogràfica, en que intervenen Ferran Sánchez Agustí, autor de desenes de llibres sobre el maquis i de guions per a documentals de TV; Juan Bernardo Moreno, expert investigador del maquis arreu de l’Estat espanyol i responsable de la secció cine i guerrilla del web de la Gavilla Verda, responsable de les Jornades sobre el Maquis a Santa Cruz de Moya (Cuenca); i Marc Planagumà, moderador.