Pavimentat un tram de la carretera de Sant Privat

Aquests dies s’ha arreglat i pavimentat un tram de carretera que transcorre per Sant Privat d’en Bas. Es tracta d’una petició veïnal atès el mal estat en què es trobava el tram.