Nova convocatòria d’ajudes a la reforma d’habitatges de Gent Gran

Del 27 de març al 31 de juliol es pot sol·licitar la subvenció per a les obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans que atorga la Generalitat de Catalunya.

 

Requisits de les persones sol·licitants
Cal que visqui a l’habitatge objecte de les obres una persona de 65 anys o més que:

  • no tingui autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres.
  • tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • tingui una pensió d’incapacitat o algun grau de dependència.

També cal complir els requisits pel que fa a la renda del sol·licitant, i cal que aquest sigui el propietari de l’habitatge i no tingui cap altre en propietat a Catalunya.

 

Requisits dels habitatges
Les actuacions a l’habitatge han de ser per:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat de l’habitatge pel que fa a salubritat i confort.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat.

 

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 € i l’import de la subvenció té un límit de 3.000 € per habitatge.

Aquest tràmit només es pot sol·licitar presencialment a l’oficina més pròxima. En el cas de la Vall d’en Bas, a l’Oficina d’Habitatge d’Olot

 

CONVOCATÒRIA D’ARRENJAMENT D’HABITATGES PER A LA GENT GRAN

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’ARRENJAMENT D’HABITATGES PER A LA GENT GRAN