Millora del costat esquerre de la pujada del Mallol

La pluja no ens atura i segueixen les actuacions de millora al municipi.

S’han finalitzat els treballs de millora del costat esquerre de la pujada del Mallol per facilitar el pas dels cotxes i millorar el trànsit en general.