Línia d’ajuts extraordinària de 14,5 milions per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la crisi sanitària

tributs

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. Els ajuts es poden demanar a partir d’aquest dimarts 19 de maig fins al 30 de setembre de 2020, o fins que s’esgoti el pressupost, i es concediran segons l’ordre d’entrada al registre, fins que s’esgoti el pressupost.

Aquests ajuts es destinen només al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, amb un màxim de 6 mensualitats, des d’abril fins a setembre. S’hi poden acollir famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19. Així, un dels requisitsés que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, d’Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) o hagi patit una pèrdua d’ingressos per altres circumstàncies.

Altres requisits són que l’import del lloguer sigui de 900 euros com a màxim i que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

L’import màxim per a la Vall d’en Bas és de 500€ com a la resta de les comarques de Girona. Aquest és l’enllaç directe a l’apartat d’aquests ajuts extraordinaris.