L’Ajuntament de la Vall d’en Bas s’adhereix al manifest ‘La Garrotxa pel Sí’

En el ple de març, celebrat aquest dimarts al vespre, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va aprovar per unanimitat adherir-se al manifest ‘La Garrotxa pel Sí’. Aquest aposta pel Sí a la independència amb una participació activa dels organismes, institucions i particulars que s’hi adhereixen per guanyar el referèndum. A la vegada fa una crida a mantenir-se ferms davant les actituds antidemocràtiques que s’utilitzin per obstaculitzar el camí a la independència.

En el ple d’aquest mes, també es va donar compte de la liquidació dels Pressupostos de la Corporació de l’any 2016, que s’ha tancat amb un romanent i resultat pressupostari positiu. Cal subratllar un alt percentatge executat de les inversions previstes i d’execució de despeses corrents. I destacar, sobretot, un estalvi corrent positiu del doble del pressupostat i la reducció de la ràtio del deute que ha passat d’un 66% a un 41’32%. La liquidació de la Corporació inclou també el Patronat de Turisme de la Vall d’en Bas que va tancar el 2016 amb un pressupost i un romanent de tresoreria positius.

Cal ressaltar que durant el 2016 es van ampliar en més de 6.000 euros les subvencions a les entitats. A més, l’any passat es va aconseguir equilibrar la despesa i els ingressos de la Fira de Sant Nicolau. Aquest equilibri ha estat possible gràcies al canvi de model que es va iniciar l’any passat i que ha concentrat l’esdeveniment en un dia, augmentant el nombre de parades, disminuint els costos i incrementant els ingressos tot i la gratuïtat de participació que tenen els firaires de la Vall d’en Bas. Pel que fa als locals socials, l’èxit del nou reglament, que obre les instal·lacions a la ciutadania, ha permès ampliar-ne l’ús en benefici dels equipaments en material i millores.