DISCURS TÈCNIC DE CULTURA, PATRIMONI I COMUNICACIÓ