EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 de la LOREG, s’exposa al públic fins el 10 de novembre les llistes del cens electoral per les properes eleccions al Parlament de Catalunya, de data 21 de desembre de 2017, per tal que els interessats hi puguin presentar al·legacions.

La Vall d’en Bas, 3 de novembre de 2017