El nou cartipàs municipal de la Vall d’en Bas s’organitza en grans àrees i manté la figura dels regidors referents dels pobles

Nougovernmunicipal

El ple d’aquest dimarts de la Vall d’en Bas ha aprovat el nou cartipàs municipal de la Vall d’en Bas. L’equip de govern s’estructurarà en vuit grans àrees. En paraules de l’alcalde, Lluís Amat, això respon “a les 8 grans àrees amb les quals ens vam presentar a les eleccions el passat mes de maig”.

El govern municipal està format per 4 homes i 4 dones, dues de les quals ostenten les tinències d’alcaldia. Pilar Fabregó segueix com a primera tinenta d’alcalde mentre que Gemma Puigvert n’és la segona. Finalment, Lluís Pujiula és el tercer tinent d’alcalde.

Per àrees, Lluís Amat gestionarà Economia, Hisenda i Governació. Pilar Fabregó seguirà amb Promoció de la Salut i l’Esport. Gemma Puigvert portarà l’àrea de Territori i Medi Ambient. Lluís Pujiula s’ocupa de la regidora de Desenvolupament Local. Anna Bach portarà Educació i Lleure, Josep Calm Acció Social i Comunitària, Josep Pujol Obres i Manteniment i Helena Roca s’encarrega de Cultura, Comunicació i Participació.

A banda d’aquestes àrees, es manté la figura de regidors referents del poble. Aixií, a Hostalets i Falgars tenen Helena Roca i Lluís Pujiula; a Sant Esteve, Josep Pujol i Anna Bach; al Mallol, Josep Calm i Gemma Puigvert; a la Pinya, Josep Calm; a Puigpardines i Sant Privat Gemma Puigvert i a Joanetes, Pilar Fabregó.

Nouequipgovern

El nou cartipàs municipal del grup de govern i el rol dels regidors de l’oposició queda estructurat de la següent manera.

GRUP MUNICIPAL LA VALL PLURAL – ACORD MUNICIPAL59574626_2347319038821965_7006528678523830272_n


LluisAmat

 

Lluís Amat i Batalla

ALCALDE.

Economia, Hisenda i Governació

alcaldia@vallbas.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PilarFabrego

Pilar Fabregó i Cullet

Primera Tinenta d’Alcalde.

Promoció de la Salut i l’Esport.

Referent de Joanetes

pilarfabrego@vallbas.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GemmaPuigvert

Gemma Puigvert i Molas

 

Segona Tinenta d’Alcalde

Territori i Medi Ambient

Referent de Sant Privat, el Mallol i Puigpardines

gemmapuigvert@vallbas.cat

 

 

 

 

 

 

 

 


LluisPujiula

Lluís Pujiula i Ramisa

Tercer Tinent d’Alcalde

Desenvolupament Local

Referents dels Hostalets i Falgars

pujiulacolom@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AnnaBAch

Anna Bach i Pujol

Educació i Lleure

Referent de Sant Esteve

annabach@vallbas.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PepCalm

Josep Calm i Masó

Acció Social i Comunitària

Referent del Mallol i la Pinya

pepcalm@vallbas.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JosepPujol

Josep Pujol i Casanova

Obres i Manteniment

Referent de Sant Esteve

joseppujol@vallbas.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HelenaRoca

Helena Roca i Viñals

Cultura, comunicació i participació

Referent dels Hostalets i Falgars

helenaroca@vallbas.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA – LA VALL D’EN BAS 

49307643_2323176507910480_6824557700240637952_n

ToniArimany

Toni Arimany Torrent

Portaveu

juntsperlavall@vallbas.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MartaPlana

Marta Plana Juvanteny

juntsperlavall@vallbas.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SergiPujolriu

Sergi Pujolriu Masoliver

juntsperlavall@vallbas.cat