Divendres 10 de setembre, la Deixalleria Mòbil al carrer d’en Jaume de Cal Valent

Aquesta nova deixalleria mòbil va començar a funcionar a mode de proves el passat mes d’abril, i la voluntat del Consell, és alternar aquesta nova deixalleria mòbil amb les altres dues convencionals ja existents a comarca.

En aquesta fase inicial de proves, la nova deixalleria mòbil vindrà a la Vall d’en Bas el divendres 10 de setembre, al carrer d’en Jaume de Cal Valent, zona àrea de compostatage de 10:00 a 18:00, enlloc de la deixalleria mòbil convencional que us tocava els pròxims dies 9 i 10 de setembre de 10:00 del primer dia a 18:00 del segon dia.

Pel que fa a la localització, es mantindrà la que es va utilitzar la última vegada que va venir aquesta instal·lació. Aquesta deixalleria mòbil requereix d’un major espai. En les operacions de descarrega i càrrega cal disposar d’una línia de 20 metres sense vehicles i una vegada oberta aquesta presenta una amplada de 5 metres.

Aerosol esprai
Agulles i punxants Bateries
Bombetes
Càpsules de cafè d’alumini

Càpsules de cafè de plàstic

DVD/CD VHS

Envasos contaminats
Filtres d’oli
Fitosanitaris i reactius de laboratori

Termòmetres

Metalls
Olis de cotxe
Olis de cuina
Petites eines elèctriques i joguines

Petits electrodomèstics
Petits equips informàtics i mòbils

Piles alcalines i de botó
Pintures i dissolvents
Plàstics
Pneumàtics
Tòners i cartutxos
d’impressora

Fluorescents
Fustes
Gas butà i propà

Joguets plàstic

Medicaments

Fluorescents
Fustes
Radiografies
Reactius de laboratori

Runa