Consulta l’estat de salut del sector agroramader de La Vall d’en Bas

Ara ja pots conèixer amb detall la situació en que es troba el sector primari, gràcies a la Diagnosi tècnica del sector agroramader de La Vall d’en Bas.

Aquest document, elaborat per Arran de terra SCCL i que ja es va fer arribar a tot el sector, forma part de la primera fase del Projecte de Promoció de la transició agroecològica de La Vall d’en Bas. El primer pas d’un ambiciós projecte que compta amb el compromís de l’Ajuntament i de la pagesia, i que té com a principal repte promoure la transició agroecològica i la descarbonització del sector i del conjunt del sistema alimentari de La Vall d’en Bas.

Un punt positiu d’aquesta diagnosi és que s’ha pogut veure que, en general, la pagesia del municipi coincideix en la visió de la necessitat de reorientar les explotacions cap a models productius i de negoci més sostenibles, resilients, justos i saludables per la pagesia, per l’entorn i pels consumidors i el conjunt de la ciutadania.