Conjunt de subvencions de la Diputació de Girona

diputació de gironaLa Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas les següents subvencions:

Subvenció del Fons de cooperació

En l’anualitat 2020 la Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’un total de 100.100,15€ a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per a la realització d’inversions, actuacions en camins, cooperació cultural i fons per a noves tecnologies.
Les inversions a les quals s’ha destinat l’ajut són l’arranjament de la carretera de Pocafarina i de Vidrà, l’adequació de l’entrada als Hostalets i els exteriors dels locals socials dels Hostalets i de Sant Privat. Aquestes actuacions finalitzaran l’any vinent.
El 2020 han finalitzat les inversions corresponents al fons de l’any 2019 que s’han destinat a parcs infantils, la zona esportiva de Sant Esteve i l’Skate Parc.

Subvencions de l’àrea d’esports

La Diputació de Girona ha concedit dues subvencions a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per al foment de l’activitat esportiva. D’una banda, una subvenció de suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva, per import de 2.000€ i d’altra banda, un ajut per la millora de l’enllumenat en l’equipament esportiu del camp de fútbol dels Hostalets d’en Bas, que ascendeix a 5.051,02€

Subvencions per nevades

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha rebut una subvenció de 1.915,84€ de la Diputació de Girona per fer front a les despeses en actuacions municipals per nevades.