Com formular i presentar al·legacions sobre la variant

Per tal de facilitar el tràmits d’al·legacions a la proposta de la variant, aquí trobareu un model tipus per formular les al·legacions i aquí els passos a seguir per a la seva presentació davant l’òrgan competent, la Generalitat.
Davant de qualsevol dubte, l’ajuntament resta a la vostra disposició.