Col·locada una barana al bicicarril a l’alçada dels Hostalets d’en Bas per pacificar l’entrada al poble

Durant aquest mes de juliol, s’ha col·locat als Hostalets d’en Bas una barana per separar la carretera del bicicarril i fer una entrada al poble mes pacificada i segura per els vianants.