Arriben els ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis

En el marc dels ajuts Next generation, s’ha posat en marxa el programa PREE 5.000 per a motivar i fomentar la rehabilitació energètica edificis existents per a municipis de menys de 5.000 habitants (n’és el cas de la Vall d’en Bas). El termini per fer la sol·licitud finalitza el 31 de desembre de 2023 o fins que s’exhaureixi el pressupost.

Aquests ajuts estan pensats per a la rehabilitació energètica d’edificis complets: unifamiliars, blocs d’habitatges, d’usos terciaris o altres usos i construïts abans del 2007.

Les actuacions que es poden dur a terme s’emmarquen dins de dues tipologies diferents:

1) Aïllament de façanes, cobertes, canvis de finestres, proteccions solars, etc.

2) Renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària (ACS) per aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Dins els requisits per poder assolir aquests ajuts són:

1) Que les actuacions permetin reduir el consum d’energia primària no renovable en un 30%.

2) Assolir un salt de lletra en l’escala d’emissions de CO₂.

L’import subvencionable pot ser de màxim el 50% del projecte, podent-se incrementar fins al 75% en el cas de projectes integrals de rehabilitació.

Des de l’Àrea d’Habitatge i de la de Medi Ambient de l’Ajuntament s’ofereix suport a qualsevol persona interessada a obtenir aquest finançament. Així mateix, també es pot aconseguir acompanyament des de Garrotxa Domus.