Aprovat el conveni amb el Bisbat de Girona per la cessió a l’Ajuntament de la rectoria de Sant Privat

En el ple ordinari del mes de maig celebrat ahir al vespre es va aprovar per unanimitat el conveni de la gestió urbanística amb el Bisbat de Girona per la cessió de la rectoria de Sant Privat i els terrenys adjacents.  Amb l’acord s’evita l’enderroc de l’edifici de la rectoria, que actualment es troba en mal estat. L’Ajuntament es fa càrrec de reparar l’edifici i habilitar-hi, en un termini de cinc anys, habitatges assequibles.

El conveni té com a objectius preservar el patrimoni històric i cultural de Sant Privat, ordenar de forma coherent i racional els diferents espais ubicats al costat de la plaça i l’església del poble, crear sòl públic per a la construcció d’habitatges assequibles en els terrenys adjacents a la rectoria i millorar l’accés al Veïnat de Dalt de Sant Privat.

En el ple d’ahir també es va aprovar per unanimitat l’aprovació provisional de la modificació puntual NUM.7 del POUM. Aquesta modificació pretén reordenar el polígon de la serra per permetre-hi actuacions per enjardinament de zones verdes i millores en l’aparcament i ordenació de la zona.