Ampliació de terminis de les subvencions per a la contractació de persones joves

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha ampliat els terminis de les subvencions per a la contractació juvenil (de 16 a 30 anys) en situació d’atur, dirigida a autònoms, empreses i cooperatives.

 

La subvenció cobreix qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Es pot subvencionar un màxim de 5 contractes per persona o entitat beneficiària i no es pot superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Entitats beneficiàries.
Les cooperatives de treball associat.
Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Persones destinatàries

  • Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:
  • Inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Trobareu tota la informació en el següent enllaç:
RESOLUCIÓ EMT/3861/2021, de 22 de desembre
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917418

Termini de presentació de sol·licituds
Des del 31.12.2021 (a les 9:00 hores)
Fins al 30 d’abril de 2022 a les 15:00 h (termini ampliat)

 

 

Pel que fan els contractes en pràctiques per persones joves en situació d’atur, trobareu tota la informació en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917395

Termini de presentació de sol·licituds
Des del 31.12.2021
Fins al 30 d’abril de 2022 a les 15:00 h (termini ampliat)