Actualització sobre la col·laboració amb Ucraïna

Des de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas ens hem adherit a la campanya de suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna i hem anat seguint totes les iniciatives per facilitar i motivar la col·laboració ciutadana.

Tenint en compte la complexitat de la situació, la dificultat que està experimentant el transport de materials cap a Ucraïna i les regulacions que han de complir els medicaments en aquest procés logístic, l’Àrea d’Emergència, Refugi i Unitat d’Avaluació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha preparat una guia per aclarir dubtes, mecanismes i abast de la campanya amb ànim de facilitar la col·laboració ciutadana i la seva arribada a les persones més afectades.

Roba, menjar, medicaments i altres materials útils es poden comprar als països veïns que estan acollint la població que fuig de la guerra. Es desaconsellen les campanyes de recollida de materials de qualsevol mena. Són més efectives les aportacions econòmiques perquè les entitats especialitzades puguin adquirir els materials necessaris adequats a cada circumstància i en els països on es durà a terme el projecte o projectes.

En l’àmbit ciutadà, es faciliten els següents comptes corrents del Fons Català de Cooperació:

  • BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531
  • CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627

En la mateixa línia, el Govern de Catalunya, en línia amb el que estableixen la majoria d’organitzacions internacionals, destaca també que la forma més efectiva de canalitzar l’ajuda és fent aportacions econòmiques a les entitats que ja treballen sobre el terreny. En aquesta pàgina web podreu trobar un recull de les ONG catalanes i organismes multilaterals que donen resposta a la crisi humanitària a Ucraïna: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-humanitaria/ucraina/ Aquest espai s’actualitzarà a mesura que hi hagi noves informacions.