Actuacions de millora al municipi

Les actuacions de millora no s’aturen al municipi. La darrera setmana s’han finalitzat les següents tasques de manteniment.

Arranjament de carreteres

Durant aquests dies s’ha treballat a la carretera de la Boada fins els Aulets on s’ha anivellat el terra, arranjament de forats, s’han afegit fet trencaaigües i, per últim, col·locació de subbase.

Neteja i desbrossada

D’altra banda, també s’ha aprofitat les condicions climàtiques per fer neteja i desbrossada a les parets que envolten el Cementiri d’els Hostalets.