Actuació de plaques fotovoltaiques al local social dels veïnats Cirera i Verge de les Olletes

Des d’aquest estiu, els locals socials del veïnat Cirera i el veïnat Verge de les Olletes se subministren autònomament l’energia a través d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum.

El projecte, realitzat per l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, està pensat per reduir el consum d’electricitat que es necessita per proveir els serveis d’aquests locals municipals i també per l’enllumenat exterior dels dos veïnats. La primera prova ha estat aquesta instal·lació als dos locals del sector de Sant Privat, al veïnat Cirera i al veïnat de les Olletes. 

En les dues zones d’intervenció, el període de més consum és de les 19 a les 8 h. Aquest període no coincideix amb les hores de producció solar i, per tant, la instal·lació compta amb una bateria per acumular l’energia sobrant durant el dia i descarregar-la per fer-la servir de nit.

Aquesta és una mesura per augmentar l’estalvi energètic a la Vall d’en Bas. Durant els últims anys, també s’han anat substituint totes les làmpades de vapor de mercuri per làmpades LED.

Un cop les dues instal·lacions han entrat en funcionament s’ha comprovat que el consum de la xarxa es quasi nul en el veïnat Cirera i d’un 1% a un 3% al veïnat de de les Olletes, dades que compleixen les expectatives previstes.

 

El local social del veïnat Verge de les Olletes disposa d’una coberta a dues aigües d’aproximadament 175 m², dels quals es van aprofitar 45 m², de la part sud, per instal·lar la nova planta solar.

Es tracta d’una instal·lació amb 18 mòduls fotovoltaics de 490Wp de potència, formant un conjunt de 8.910Wp que aporten gran part de l’energia necessària per al local i enllumenats. Van ser instal·lats en direcció sud i 16° d’inclinació, sobreposats a la coberta existent, de manera que no alteren visualment l’entorn. Aquesta planta solar està connectada a la xarxa interior de consum de 3×230/400V amb un inversor híbrid trifàsic de 8kW de potència nominal. La potència pic de la planta és de 8,9 kWp, 8 kW nominals i 22 kwh d’acumulació.

 

 

 

 

 

Pel que fa al local social del veïnat Cirera, l’edifici disposa d’una coberta a quatre aigües d’aproximadament 112 m², dels quals s’han aprofitat uns 44 m², de la part oest, per instal·lar la nova planta solar.

Es tracta d’una instal·lació amb 10 mòduls fotovoltaics de 400Wp de potència, formant un conjunt de 4.000Wp que aporten gran part de l’energia necessària per al local i enllumenats. La instal·lació està encarada direcció oest i 17° d’inclinació, sobreposats a la coberta existent, de manera que no alteren visualment l’entorn. Aquesta planta solar està connectada a la xarxa interior de consum de 230V amb un inversor híbrid trifàsic de 3,6kW de potència nominal. La potència pic de la planta és de 3,2 kWp, 3 kW nominals i 7,7 kwh d’acumulació.