A partir d’avui, la comunicació de crema de restes vegetals torna a ser com abans

A partir d’avui, la comunicació de crema de restes vegetals tornarà a ser com abans per a les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles. 

Aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d’incendis, per la qual cosa a partir d’avui i fins al 14 de març, han de comunicar la crema de restes vegetals. Així doncs, avui s’ha tornat a habilitar novament el tràmit de comunicació de crema. El document necessari per fer el tràmit és el número 2 “Comunicació de Crema”. Podeu fer el tràmit seguint les instruccions en aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi 

Aquest canvi es produeix a causa de l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 27.3 d’aquesta llei, en la disposició final XI de la Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, que prohibia explícitament la crema de residus generats en l’entorn agrari, amb l’excepció de cremes per motius fitosanitaris i de prevenció d’incendis motivats

Ara, la modificació dispensa del compliment de la prohibició general a les empreses amb un nombre de treballadors inferior a 50 i un volum de negoci inferior a 10 milions d’euros. 

Si teniu qualsevol dubte, podeu trucar a l’Ajuntament (972 69 02 25) o enviar un correu a ajuntament@vallbas.cat.