Subvencions d’estalvi energètic

energy-efficiency-154006_1280

 

Què són? Ajudes per actuacions que es facin a habitatges de la Vall d’en Bas per consumir menys energia.

Qui les pot demanar? Qualsevol persona propietària o llogatera d’un habitatge a la Vall d’en Bas que sigui primera residència, haver demanat la llicència d’obres, estar al corrent d’obligacions tributàries i presentar la sol·licitud en el termini

Quan la puc presentar? A l’Ajuntament fins el 30 d’abril

Quan s’han d’haver fet les obres? Entre l’1 de gener del 2018 i el 30 de gener del 2019

Quines actuacions hi estan contemplades? Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotermia o geotermia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

Què he de presentar? El model de sol·licitud, una fotocòpia del DNI, l’original i una fotocòpia de la factura a més del model de domiciliació del pagament.

Quants diners hi ha destinats? En total són 10.000€ però es finança fins a un màxim de 1.000€ per cada actuació.  

Annex I – Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d’estalvi energètic any 2018

Annex II – Model normalitzat de sol.licitud de subvenció

Annex III – Sol.licitud de transferència bancària

Annex IV – Protecció dades