Subvencions d’estalvi energètic

energy-efficiency-154006_1280

Què són? Ajudes per actuacions que es facin a habitatges de la Vall d’en Bas per consumir menys energia.

Qui les pot demanar? Qualsevol persona propietària o llogatera d’un habitatge a la Vall d’en Bas que sigui primera residència, haver demanat la llicència d’obres, estar al corrent d’obligacions tributàries i presentar la sol·licitud en el termini

Quan la puc presentar? Amb el model normalitzat a partir del 15 de juny de 2022 i fins al 31 de juliol de 2022.

Quan s’han d’haver fet les obres? Entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2021.

Quines actuacions hi estan contemplades? Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotermia o geotermia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

Què he de presentar? La documentació que s’ha de presentar és: Model de la sol·licitud (Annex II), fotocòpia del DNI, fotocòpia de les factures, certificat tècnic de les actuacions (només si és alguna actuació en concret), acreditar la condició de propietari o llogater (rebut IBI, escriptura o lloguer), model domiciliació (Annex III) o certificat titularitat del compte i còpia de la cèdula d’habitabilitat.

Quants diners hi ha destinats? En total són 28.225 € però es finança fins a un màxim de 1.000€ per cada actuació.