Subvencions d’estalvi energètic

energy-efficiency-154006_1280

Què són? Ajudes per actuacions que es facin a habitatges de la Vall d’en Bas per consumir menys energia.

Qui les pot demanar? Qualsevol persona propietària o llogatera d’un habitatge a la Vall d’en Bas que sigui primera residència, haver demanat la llicència d’obres, estar al corrent d’obligacions tributàries i presentar la sol·licitud en el termini

Quan la puc presentar? Amb el model normalitzat, que cal presentar, a partir dels 40 dies de la publicació al BOP. És a dir, a partir del 23 de juny de 2021 tens un termini de 40 dies. 

Quan s’han d’haver fet les obres? Entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020.

Quines actuacions hi estan contemplades? Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotermia o geotermia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

Què he de presentar? La documentació que s’ha de presentar és: Model de la sol·licitud (Annex II), fotocòpia del DNI, fotocòpia de les factures, certificat tècnic de les actuacions (només si és alguna actuació en concret), acreditar la condició de propietari o llogater (rebut IBI, escriptura o lloguer), model domiciliació (Annex III) o certificat titularitat del compte i còpia de la cèdula d’habitabilitat.

Quants diners hi ha destinats? En total són 31.425€ però es finança fins a un màxim de 1.000€ per cada actuació.