Residus

UBICACIÓ DELS CONTENIDORS

A finals d’any es van dur a terme els canvis en les ubicacions dels contenidors que estaven previstos. Aquestes ubicacions s’han definit tenint en compte les necessitats generals dels veïnats, i essent molt conscients que la dispersió del municipi pot dificultar l’accés immediat a un punt de contenidors. Aquestes ubicacions no són inamovibles i poden redefinir-se si sorgeixen propostes alternatives més idònies a la realitat municipal. A continuació podeu trobar la llista amb les ubicacions actuals dels grups de contenidors complerts i els grups de proximitat.

Llista d’ubicacions de contenidors a la Vall d’en Bas

 

RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS

Servei de recollida de voluminosos. La recollida es fa cada divendres (excepte els dies festius) i s’ha de deixar el material al costat del contenidor més proper de casa.
És imprescindible avisar a l’Ajuntament trucant al 972 69 02 25 perquè passin a recollir-ho. No es pot deixar res sense avís previ. Per les característiques del servei no s’hi poden deixar ni pneumàtics ni vidres.

DEIXALLERIA MÒBIL

A la deixalleria mòbil només s’hi poden deixar residus petits (ordinadors, electrodomèstics petits, olis…) i és un servei comarcal.

Calendari Deixalleria mòbil i voluminosos 2020


Calendari Deixalleria mòbil i voluminosos 2020-2

La Deixalleria Mòbil és un servei gratuït a disposició de tots ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de Deixalleria Comarcal a cada poble.

Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem.

deixelleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu que:

  • Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
  • No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
  • No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos. Per aquest motiu, posem a la vostra disposició un servei gratuït setmanal. Només cal trucar a l’Ajuntament.
  • Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.