Pla Local i Projectes de Joventut

Cada quatre anys l’Ajuntament elabora el Pla Local de Joventut, que és aquell document on s’analitzen les característiques del municipi. Vindria a ser una “fotografia” de la Vall d’en Bas sobre diferents temes (població, educació, sanitat, joventut, equipaments, transport, etc) que ens proporciona una imatge conjunta de la realitat municipal.

El Pla Local de Joventut és doncs el document per a veure i analitzar en quin punt ens trobem, i així poder traçar i planificar les polítiques de joventut a desenvolupar. Per veure el document del Pla Local de Joventut 2012-2015 feu clic aquí.

Tanmateix cada dos anys s’elabora el Projecte Jove la Vall d’en Bas i és un aquest document on es descriuen les accions de joventut concretes a realitzar durant aquest període de temps.