Introducció

El municipi de la Vall d’en Bas aposta des de fa anys pel seu jovent tot desenvolupant polítiques i accions concretes destinades clarament a aquest col·lectiu (14-25 anys).

L’objectiu fonamental que cerquem és que la joventut del municipi tingui l’oportunitat i l’opció de no haver de marxar fora del poble per a desenvolupar-se, tant individual com col·lectivament. És a dir, que hi hagi una oferta d’oci i lleure, que es facin activitats formatives i educatives, que hi hagi ofertes de feina i pisos de lloguer accessibles, que es tingui accés a les noves tecnologies, entre moltes altres coses. Són exemples d’aquesta feina i perseverança, l’impuls d’habitatges de protecció oficial, la construcció del pavelló poliesportiu, la habilitació de l’edifici de Can Tista com a equipament juvenil, la programació bimensual d’activitats joves, etc.

Per altra banda des del 2004 disposen també del suport d’una tècnica de joventut que es dedica exclusivament a aquesta temàtica. Som conscients que l’ambició és gran, però seguim treballant perquè cada vegada les necessitats i inquietuds que els joves ens manifesteu estiguin més cobertes a la Vall d’en Bas.