Pla local de joventut

El pla local de joventut és un recull de dades, directrius i accions que l’Ajuntament durà a terme durant quatre anys, que és la durada del pla. La particularitat és que, normalment, el pla local es realitza amb la participació dels mateixos beneficiaris de les polítiques, els i les joves.

 

A grans trets, el pla local de l’ Ajuntament de la Vall d’en Bas inclou els objectius següents:

 • Prestar recursos i serveis als joves de la Vall
 • Desenvolupar polítiques de joventut realistes i innovadores
 • Treballar per la transversalitat de la joventut
 • Innovar en l’atenció als joves
 • Apropar serveis i recursos comarcals al municipi
 • Impulsar una vertebració del col·lectiu jove de la Vall

 

Algunes accions que es desprenen del pla local són:

  • Casals d’estiu: més de 200 persones participen de les activitats d’estiu de la Vall i donem feina durant 2 mesos a 20 joves d’entre 18 i 29 anys.
  • Brigades joves de voluntaris: 30 joves participen durant 1 mes en aquest projecte, que s’esdevé a tota la comarca, i fan accions de manteniment, adequació o suport a diferents serveis municipals.
  • Servei d’informació juvenil: informació d’interès juvenil, educació, treball, salut, mobilitat..
  • Projecte Hi-Connect: projecte de voluntariat europeu a través d’albergs de joventut de tot Europa; nosaltres, des de l’alberg de la Vall.
  • Projectes de participació: estudi per realitzar un pressupost participatiu de joventut, el Fòrum de joves de la Vall…
  • Programació trimestral intergeneracional però amb accent jove.
  • Assessorament i orientació juvenil: servei on les persones joves poden acudir per trobar un suport.
  • Suport a l’associacionisme: suport a grups, entitats…
  • Presència als pobles de la Vall
  • Projectes educatius