Equipaments Juvenils

Actualment la Vall d’en Bas disposa de dos equipaments juvenils, culturals i socials amb una persona a cadascun amb funcions de dinamitzador. Ambdós espais estan oberts de manera prioritària vers els i les joves del municipis, però alhoras també són espais oberts, dinàmics, intergeneracionals i participatius, on la societat civil de la Vall d’en Bas, organitzada o no, pot desenvolupar-hi les seves inquietuds i/o projectes possibles amb l’objectiu final de generar un augment de la participació social.

Tanmateix han d’esdevenir un centre de referència per a qualsevol persona, entitat o grup que tingui la intenció de realitzar qualsevol tipus d’activitats i propostes que fomentin el teixit social i el sentiment de municipi global i d’identificació amb el poble.

Podem dir doncs que els dos espais juvenils són un mitjà d’expressió i d’identitat per a tots els joves del territori i aposten per ser un punt de referència de la política juvenil del municipi.

 

Can Tista és un equipament juvenil obert des de l’estiu del 2004 a Sant Esteve d’en Bas. A Can Tista podem trobar tot un seguit de serveis que són els següents:

 • Espai Jove: destinat a l’àmbit del lleure i l’oci. Hi ha una taula de billar, un futbolí, una taula de tennis taula, jocs de taula i un aparell de televisió.
 • Espai Informatiu: adreçat als joves per tal de poder trobar tota a informació de qualsevol tema que els interessi (ensenyament, educació, lleure, cultura, habitatge, treball…) Disposem de plafons i cartelleres informatives, díptics i
  tríptics, guies i llibres i els ordinadors del Telecentre per a qualsevol consulta.
 • Telecentre: espai equipat i obert a tothom amb la fi de facilitar l’accés a les noves tecnologies i promoure’n l’ús. Es disposa de connexió a Internet, gravadores, escànners, impressores, webcam i auriculars. Tanmateix es
  programen cursos d’informàtica i de diferents programes segons la demanda.
 • Sala Polivalent: sala gran amb taules, cadires, projector i pantalla per a usar com a aula d’estudi, destinat a activitats de tot tipus (projeccions, xerrades, cursos), fer-hi reunions disponible per totes aquelles entitats de la Vall que no disposen d’un lloc físic on poder-les realitzar.
 • Seu de la GECA: Espai destinat per a l’entitat on tenen un despatx, magatzem i aula polivalent.

Can Tista

c/ Sant Josep s/n, Sant Esteve d’en Bas

Horari d’obertura: de dimarts a dissabtes de 17h a 20h.

972. 69. 02. 07

cantista@vallbas.cat

 

Per altra banda des de l’any 2009 es va obrir a Sant Privat un segon espai de joves ubicat al Local Social. Disposa de:

 • Futbolí
 • Televisió
 • Taules i cadires
 • Quatre ordinadors connectats a Internet
 • Plafó informatiu
 • Armari amb díptics, tríptics i butlletins informatius.

 

L’Espai Jove de Sant Privat s’obre per a activitats i/o demandes concretes

Podeu contactar-hi a través de:

espaijovesp@gmail.com / 972-69-02-07 (Can Tista)