Anunci sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2017