Retribucions de càrrecs electes

Amb voluntat de transparència, a continuació us detallem les retribucions que perceben l’alcalde i els regidors i regidores per a assistències segons l’aprovació al Ple del dia 30 de juny de 2015.

Assistència a Plens
35,00€ / Ple
Assistència a Junta de Govern Local
27,00€ / Junta
Retribució anual alcalde (dedicació exclusiva a 40h/setmanals).
32.000,00€ bruts / 14 mensualitats

 

Tots els regidors podran rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives i justificades:

Quilometratge 0,21€ / km
Manutenció Esmorzar, dinar i sopar, màxim 60€ per dia
Hotel Justificants
Mòbil Justificants