Representació institucional

Nomenament de representants de la corporació davant òrgans col·legiats:

Consell Escolar Municipal 
Anna Mercader Aulinas
Patronat de Turisme
President: Lluís Amat Batalla
Vicepresident: Lluís Pujiula Ramisa
Refugi “Emili Triadú Benet”
Presidenta: Pilar Fabregó Cullet
Copresident: a triar per la família Triadú
Vocal de Medi Ambient
Josep Pujol Casanova
Vocal de l’Assoc. La Garrotxa
Terra d’Acolliment Turístic
Lluís Pujiula Ramisa
Vocal de Fundació pel desenvolupament
de la Garrotxa – Leader
Lluís Amat Batalla
Consorci de les Vies Verdes
Josep Pujol Casanova